GC-2014
  • GC-2014

GC-2014

Reference:

Gaaskromatograaf

Gaaskromatograaf pakitud kolonnide jaoks. 

Parim jõudlus pakitud kolonnidega, digitaalne gaasivoolude kontroll.

Pakitud kolonnidega:
Voolukiirused: 0-100ml/min

Kolonnahi:
Temperatuurivahemik: Keskkonnatemperatuur +10°C -  400°C. Võimalik juurde lisada jahutus vedela CO2ga.

Injektorid: 
Kuni 3 eraldi temperatuurikontrolliga injektorit on võimalik panna ühe GC peale. Saadaval on nelja tüüpi injektoreid: dual packed, single packed, wide bore ja split/splitless.

Detektorid:
Kuni 4 eraldi temperatuurikontrolliga  detektorid on võimalik paigutada ühe GC peale. Saadaval olevad detektorite tüübid: FID, µ-ECD, TCD, FPD ja FTD (NPD).


Võimalik juurde lisada autoinjektor automaatseks proovisisestuseks ja autosampler kuni 150 proovi jaoks. Samuti on headspace autosampleri lisamise võimalus. 

Võimalik ümber ehitada gaasianalüüside jaoks. 

Specific References