Fibertec™ 8000
  • Fibertec™ 8000

Fibertec™ 8000

Reference: 80200001

Täisautomaatseks toor- ning detergentkiu määramiseks

Fibertec ™ 8000 on täisautomaatne toorkiu, detergentkiudu ja nendega seotud parameetrite määramise süsteem vastavalt standardsetele "tiigli" meetoditele nagu Weende, van Soest jt. Igat proovi töödeldakse vastavalt ametlikele protseduuridele eraldi. 

80200001

Specific References

Download

Fibertec 8000 brožüür

Download (868.56KB)

You might also like